Correcte inrichting van het spuitlokaal

Om mens en milieu te beschermen tegen gewasbeschermingsmiddelen, gelden er regels voor het opslaan van deze middelen. Enerzijds zijn er bepaalde wettelijke vereisten, anderzijds belangrijke aandachtspunten die zijn opgenomen in verscheidenen lastenboeken.

Volgende zijn de wettelijke vereisten:

 • Het lokaal of kast is droog, doelmatig verlucht en in goede staat van onderhoud en netheid met een doelmatige inrichting
 • Het lokaal of kast is op slot
 • Het lokaal of kast is voorzien van de tekst "Verboden toegang voor onbevoegden" en gelijkwaardig symbool, samen met de identiteit en contactgegevens van de beheerder
 • Diervoeders en producten voor menselijke consumptie mogen hier niet worden opgeslagen
 • Het lokaal of kast is enkel toegankelijk voor mensen met een fytolicentie

Praktisch gezien zijn er dus volgende aandachtspunten:

 • Lokaal bestaat uit niet-brandbare materialen, beschikt over een ondoorlaatbare vloer, is droog en beschermd tegen regeninslag en wordt voldoende verlucht en verlicht
 • Het lokaal kan op slot en is voorzien van de juiste signalisatie (signalisatie kunt u hier downloaden)
 • Er dient absorptiemateriaal aanwezig te zijn (zand, zaagsel,..) en er is aangepast blusmateriaal voorzien in geval van ontvlambare producten
 • Niet-bruikbare en vervallen producten dienen duidelijk apart te worden opgeslagen (signalisatie kunt u hier downloaden)
  • Er gelden specifieke regels in verband met stockage en inzameling van NBGM's en vervallen producten. Bekijk deze brochure voor meer informatie.
 • Algemene orde en netheid:
  • Vloeibaar bij vloeibaar, korrel bij korrel en poeder bij poeder
  • Duidelijk onderscheid per soort (insecticiden, fungiciden en herbiciden)
  • Voorzie lekbakken
  • Weegschaal en maatbekers proper houden
  • Bewaar persoonlijk beschermingsmateriaal (overall, handschoenen, filters, ...) in andere ruimtes

Deze regels verzekeren een optimale bescherming voor mens en milieu doordat ze kans op puntvervuiling en vergissingen minimaliseren.

 

Bronnen: Praktijkgids Gewasbescherming (Departement Landbouw & Visserij), Agrirecover