Fytolicentie

Op 25 november 2015 trad de nieuwe regelgeving betreffende de fytolicentie in werking. Dit impliceert dat enkel personen die beschikken over de juiste licentie, gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik kunnen kopen. Deze nieuwe wetgeving leidde ertoe dat particulieren en personen zonder een fytolicentie enkel producten voor niet-professioneel gebruik kunnen kopen. Deze producten zijn meestal enkel beschikbaar in kleine verpakkingen.

Een fytolicentie kan worden bekomen door een cursus fytolicentie P1, P2 of P3 te volgen of door een erkend getuigschrift of diploma. Meer info hierover, vindt u op www.fytoweb.be

Cappelle Fyto nv heeft zich gespecialiseerd op advies en verkoop aan land- en tuinbouwers en groenvoorzieing. Ons aanbod aan producten is dan ook exclusief gericht op professionele gebruikers.