Aanmelden voor biociden van het gesloten circuit

Er is veel veranderd in de wetgeving rond biociden. Biociden zijn werkzame stoffen en preparaten om schadelijke organismen te vernietigen, af te schrikken of onschadelijk te maken. Ook rodenticiden (zoals muizen- en rattenverdelgingsmiddelen) vallen onder de noemer biocide.

Biociden worden dus in veel sectoren gebruikt en niet enkel in de landbouw. Hierdoor vallen ze niet onder de noemer pesticide (gewasbeschermingsmiddel geschikt voor landbouwkundig gebruik) en bijgevolg hebben ze ook niets te maken met de fytolicentie.

Door de nieuwe wetgeving zijn de  biociden ingedeeld in een "open circuit" en een "gesloten circuit". Als je producten wilt gebruiken van het gesloten circuit moet je je aanmelden vooraleer je ze mag aankopen. De rodenticiden die onder het gesloten circuit vallen zijn alle verpakkingen van meer dan 300g en producten die meer dan 30 ppm actieve stof bevatten. Hieronder vallen dus niet de kleine verpakkingen (particulier) met weinig actieve stof.

Je kan de toelating van elk biocide nakijken op https://www.health.belgium.be/nl/lijst-van-toegelaten-biociden-en-jaarverslag. In de kolom "Circuit" staat closed of free circuit. Deze lijst wordt zeer regelmatig geupdated. Op elke leveringsbon zal ook vermeld worden indien het een product van het gesloten circuit bevat.


Hoe aanmelden?

Voordat men een biocide van het gesloten circuit kan kopen, dient men eerst te surfen naar https://www.health.belgium.be/nl/gesloten-circuit

  • Ga naar online registratie --> nieuwe gebruiker aanmaken
  • U krijgt een wachtwoord toegestuurd --> dit invullen samen met je emailadres
  • U dient enkele schermen te doorlopen tot u de melding ‘pending‘ krijgt (dan wordt uw aanvraag behandeld en na enkele weken krijgt u bevestiging en kunt u u aanmelden als professionele gebruiker)

De verschillende stappen die u dient te volgen vindt u hier.

Deze aanmelding dient men jaarlijks te herhalen indien men terug aankopen gedaan heeft (wilt doen) van een biocide van het gesloten circuit. Men dient niet door te geven hoeveel men gekocht heeft. Enkel de verkoper dient dat te doen.