AgriRecover inzamelactie 2021 was een succes!

Onze jaarlijkse AgriRecover-inzameling was opnieuw een groot succes, waarvoor dank aan onze klanten! Door elk jaar uw lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, biociden en behandelde zaden binnen te brengen, draagt u uw steentje bij om te evolueren naar een meer circulaire economie. De circulaire economie moet helpen een antwoord te bieden op de talloze uitdagingen rond de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatopwarming.

Wist u bijvoorbeeld dat een deel van de gespoelde verpakkingen opnieuw kan aangewend worden voor het maken van elektrische kabelmantels (productie in Duitsland)? 

Uw gebruikte verpakkingen binnenbrengen op de AgriRecover inzameldagen heeft nog andere voordelen. Indien u ze volgens de correcte principes spoelt, voorkomt u puntvervuiling. En wanneer u alle fracties correct sorteert, is het inleveren helemaal gratis. Een win-win voor uzelf en het milieu!

De volgende inzameling is voorzien voor eind volgend jaar (maanden september- oktober – november). Wij zullen u op de hoogte brengen van zodra de juiste data gekend zijn. Zoals u weet, mag men niet-bruikbare gewasbeschermingsmiddelen (NBGM) enkel in de “onpare” jaren inleveren. Voor deze verpakkingen kan u dus pas terug in 2023 bij ons terecht.

Wat indien u bij een controle van uw fytolokaal toch nog NBGM tegenkomt die u eigenlijk reeds had moeten inleveren? In dat geval raden wij u aan om rechtstreeks contact op te nemen met AgriRecover. Zij kunnen de betreffende producten tegen betaling komen ophalen (vooraf offerte aanvragen). Na de betaling van de verschuldigde bedragen zal AgriRecover u  de nodige attesten ter bewijs van ophaling opsturen. Op die manier voorkomt u boetes.