De vervaldatum van de eerste generatie fytolicenties werd bereikt eind november 2021

Sinds november 2015 mogen enkel nog personen met een fytolicentie professionele gewasbeschermingsmiddelen aankopen, bewaren of gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteiten. Dit certificaat geeft aan dat de persoon in kwestie een professionele gebruiker is die op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen kan omgaan. De Federale Overheid wil op die manier de risico’s voor mensen, dieren en het leefmilieu bij het gebruik van deze middelen beperken. Enkel wie kan aantonen dat hij of zij beschikt over de nodige basiskennis inzake gewasbescherming kan de licentie verkrijgen. Dit kan op op basis van een van een geldig diploma of een opleiding P1, P2, P3, of PS (voor de eerste generatie van fytolicenties moest men uitzonderlijk enkel de nodige ervaring aantonen). 

Afhankelijk van de aard van de licentie (P1, P2, P3, PS) moet men binnen de geldigheidsperiode van de fytolicentie ook een bepaald aantal bijscholingsactiviteiten bijwonen. Dit kunnen seminaries, proefvelden, voordrachten... zijn. Zo blijft de professionele gebruiker op de hoogte van verbeterde en/of nieuwe praktijken in de sector.

Eind november van dit jaar (2021) werd voor de eerste generatie toegekende fytolicenties de vervaldatum bereikt. Voor personen met voldoende bijscholingen was er een automatische verlenging, maar de licenties van mensen met onvoldoende vormingsactiviteiten zijn ondertussen vervallen.

Indien de vervaldatum van uw licentie overschreden is zonder dat u de noodzakelijke bijscholingen gevolgd hebt, betekent dit dat u geen gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik meer mag aankopen, toepassen of stockeren.

U krijgt in dat geval de kans om alsnog extra bijscholingen te volgen en vervolgens een nieuwe fytolicentie aan te vragen. U moet dus niet opnieuw de volledige basisopleiding P1, P2 of P3 (inclusief examen) volgen. De nodige vervolgopleidingen volstaan. Opgelet: de datum van ingang van uw nieuwe fytolicentie zal dan de datum van goedkeuring van de aanvraag zijn. Er zal bijgevolg altijd een bepaalde “tussenperiode” zijn waarin u geen gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik mag stockeren of gebruiken. Het verkrijgen van de nieuwe fytolicentie werkt immers niet retroactief.

Wij raden aan om bij een vervallen fytolicentie zo snel mogelijk alle ontbrekende vormingen te volgen om zo een nieuwe fytolicentie aan te vragen. U kan die aanvraag indienen via www.fytolicentie.be van zodra u de laatste vorming gevolgd hebt. U hoeft niet te wachten tot de vormingen in uw online dossier worden vermeld.

Meer info over het verlengen van uw fytolicentie, vindt u hier