Digitaal kunstmestregister: alle aangifteplichtige kunstmeststoffen moeten in 2022 binnen de 2 weken na levering geregistreerd worden

In het kader van MAP 6 dient elke landbouwer of fruitteler (behoudens vrijstelling) sinds vorig jaar een digitaal kunstmestregister bij te houden. Dit digitaal kunstmestregister bestaat uit (1) een verhandelingsregister (voor meststoffen die u aankoopt, overdraagt aan een derde, of gebruikt op eigen grond buiten Vlaanderen) en (2) een gebruikersregister.

Wanneer de meststoffen bij u geleverd worden, moet u deze in principe binnen de 7 dagen na levering registreren. Gedurende 2021 voorzag de overheid nog in een langere termijn van 30 dagen, die wordt voor 2022 verkort naar 2 weken. De overgangsmaatregelen verlopen volgend jaar. Vanaf 2023 zal u dus binnen de 7 dagen de geleverde producten moeten aangeven in het digitaal kunstmestregister.

Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel. Zo krijgen bedrijven die beschikken over een vrijstelling van gebiedsgerichte maatregelen meer tijd (einde van de maand die volgt op de feiten).

Daarnaast zijn er ook enkele andere overgangsbepalingen die nog gelden voor 2022. Zo moet u uw eigen verhandelingen ten laatste binnen de 15 dagen na de activiteit registeren. Indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijgt u in 2022 zelfs nog steeds 30 dagen de tijd om verhandelingen en gebruik van kunstmest te registreren. Eén van de essentiële voorwaarden is dan wel dat u niet meer dan 5 ha grond in gebruik heeft.

Voor meer informatie over het Kunstmestregister en de modaliteiten alsook de uitzonderingen, klik hier.