Europa bant gebruik van neonicotinoïden

Er golden sinds 2013 al strengere regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen van de familie van de neonicotinoïden. Zo was het gebruik beperkt tot planten die niet aantrekkelijk zijn voor bijen (zoals bieten) of toepassingen buiten de bloeiperiode. Naar aanleiding van een studie door het Europees voedselveiligheidsagentschap (EFSA) hebben de Europese lidstaten ingestemd met een verbod voor drie belangrijke neonicotinoïden voor alle teelten in open lucht. Het betreft hier clothianidine (Argento), imidacloprid (Confidor, Bazooka, Merit Turf, Nuprid) en thiamethoxam (Actara).

België had zich onthouden voor de stemming omdat het vreest dat er geen alternatieven zijn voor de coating van suikerbietenzaden. De sector bevestigt dat deze vrees terecht is. De minister van landbouw vraagt dan ook een uitzondering voor de bietenteelt.

Met dit verbod gaan waardevolle producten verloren. Er wordt ook gevreesd dat er nu zal worden overgeschakeld op alternatieven die minder effectief en breedwerkender zijn, zoals pyrethroïden. Een stijgend gebruik hiervan zal resulteren in nog meer druk op deze middelen, die ook reeds enige tijd met argusogen worden gevolgd door negatieve invloed op het milieu.