Kunstmestregister: doorstroming leveringen mogelijk mits activering- extra aandacht nodig voor aangifte vloeibare kunstmeststoffen

1. Automatische doorstroming geregistreerde leveringen verhandelingsregister

Het Kunstmestregister (Mestbankloket) heeft een nieuwe functie. Vanaf heden is het mogelijk om ons verkoopregister te koppelen aan het verhandelingsregister van onze klanten. Hierdoor worden de leveringen die wij registreren op het loket ook automatisch ingevuld in uw verhandelingsregister en hoeft u deze niet meer zelf in te geven. Zo voorkomt u dubbel werk.

Indien u wenst dat de door ons geregistreerde leveringen rechtstreeks in uw verhandelingsregister verschijnen, moet u daarvoor wel nog expliciet toestemming geven. Hiervoor moet u zelf éénmalig een koppeling met CAPPELLE NV toestaan via uw online Mestbankloket. De koppeling is dan geldig vanaf de volgende dag. De koppeling geldt enkel voor uw verhandelingsregister. U moet dus wel nog steeds uw verbruiksregister invullen wanneer u de kunstmeststoffen effectief gebruikt.

2. Aandacht voor aangifte vloeibare kunstmeststoffen

Heel wat kunstmeststoffen hebben een vloeibare vorm. Indien u deze producten als vloeistof ingeeft in het online Kunstmestregister, kan dit (ongewild) leiden tot een onderaangifte (bij meststoffen eigen samenstelling, code 380). Het platform voorziet immers niet in de mogelijkheid om ook een dichtheid (g/l) aan te geven. Omdat de tool geen rekening houdt met de dichtheid, berekent deze uiteindelijk een verkeerde totale hoeveelheid stikstof en fosfaat. Om een onderaangifte te vermijden, raden wij u aan om zelf al de omrekening te doen en de vloeibare meststof dus aan te geven in kg. U moet dan zelf de hoeveelheid die u ontvangen hebt vermenigvuldigen met de dichtheidsfactor (g/l) die u steeds terugvindt op het etiket van de meststof. Deze manier van ingeven is dan hopelijk enkel tijdelijk, en dit totdat de Mestbank voorziet in een bijkomende mogelijkheid om voor vloeistoffen ook een dichtheidsfactor in te geven op het loket.

Wij geven de vloeibare meststoffen al op deze manier aan. Indien u via uw online Mestbankloket toestemming geeft om onze geregistreerde leveringen te laten doorstromen naar uw eigen loket, hoeft u de omrekening dus niet meer zelf te maken. 

Voor bijkomende vragen kan u ons steeds contacteren.