Ook dit jaar behaalt CAPPELLE NV het certificaat autocontrole G0-38

Als toeleverancier van de primaire productie moet CAPPELLE NV voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Deze zijn vastgelegd in een autocontrolegids opgesteld op initiatief van verschillende actoren uit de voedselketen. Het FAVV controleert ondernemingen uit de sector aan de hand van de standaarden opgenomen in deze gids.

Ook geaccrediteerde controle-instellingen kunnen een audit uitoefenen. Zij handelen onafhankelijk en een certificatiecommissie kan een certificaat van conformiteit afleveren wanneer het bedrijf voldoet aan alle vereiste normen.

CAPPELLE NV onderwerpt zich tweejaarlijks aan deze vrijwillige controle, zo ook eind juli van dit jaar.

Kwaliteitsaspecten die onder andere onderzocht werden, zijn het beheerssysteem voedselveiligheid (traceerbaarheid, selectie en evaluatie leveranciers,…) en de goede distributiepraktijken (hygiëne, stockmanagement, opleiding medewerkers…).

Ook deze keer behaalde CAPPELLE NV het autocontrole certificaat. De audit werd zelfs afgerond zonder enige opmerking.

Een mooie erkenning van de inspanningen van ons ganse team en het bewijs dat wij kwaliteit hoog in het vaandel dragen!