Stopzetting verkoop met creosoot geïmpregneerde palen

Wij informeren u dat met creosoot geïmpregneerde producten vanaf 01/04/2023 niet meer in de handel mogen worden gebracht.

Creosoot is een industrieel houtbeschermingsmiddel dat al meer dan honderd jaar wordt gebruikt, maar er bestaat toenemende ongerustheid over het product. Creosoot is een complex mengsel van honderden verschillende verbindingen, inclusief bi- en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK´s). Deze blijken echter een grote impact te hebben op het milieu. Eind oktober van dit jaar zal de Europese Commissie dan ook stemmen over een verbod op het gebruik van creosoot als impregneermiddel voor palen en staken.

Dit betekent dat wij vanaf 01/04/2023 geen palen en andere met creosoot behandelde producten meer kunnen aanbieden. Onze voorraad zal dan ook worden uitverkocht.