Verbod synthetische herbiciden voor amateurgebruikers

Het koninklijk besluit van 16 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en met als doel het verbod op een aantal herbiciden voor niet-professioneel gebruik werd op 26/09/2018 gepubliceerd in de Belgische Staatsblad.

Dit koninklik besluit heeft tot gevolg dat alleen gewasbeschermingsmiddelen die als werkzame stof enkel micro-organismen, plantenextracten en natuurlijke stoffen van dierlijke, plantaardige, microbiële of minerale oorsprong bevatten nog verkocht en gebruikt mogen worden door niet-professionele gebruikers.

Producten voor niet-professionele gebruikers die zowel meststoffen als herbiciden bevatten vallen ook onder dat verbod. Producten die bestemd zijn om mossen en korstmossen te bestrijden, vallen echter niet onder het verbod, en blijven toegelaten voor amateurgebruikers.

Vanaf 06/10/2018 zijn de verkoop en het gebruik verboden van totaalherbiciden die niet aan deze eisen voldoen. Voor selectieve herbiciden die onder het verbod vallen zal de verkoop vanaf 31/12/2018 verboden zijn, maar deze mogen nog gebruikt worden door particulieren tot 31/12/2019.

Concreet wil dit zeggen dat er vanaf 1/1/2019 geen enkel synthetisch herbicide meer verkocht mag worden aan personen zonder geldige fytolicentie. Neem gerust contact op met Cappelle NV voor meer informatie en alternatieve producten.

 

Bron: Fytoweb