Gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbescherming omvat alle maatregelen zodat de normale ontwikkeling van een gewas kan worden gewaarborgd. Dit betekent voornamelijk het bestrijden van niet gewenste plagen, plantenziektes en aantastingen.

Tegenwoordig werken land- en tuinbouwers volgens geïntegreerde teeltmethoden (IPM). Hierbij wordt chemische bestrijding pas toegepast wanneer biologische vijanden en natuurlijke bestrijdingsmethoden niet voldoende werken. We onderscheiden drie grote groepen gewasbeschermingsmiddelen:

  • Fungiciden 
    • Werkzaam tegen schimmels
  • Herbiciden
    • Werkzaam tegen schadelijke en ongewenste planten
  • Insecticiden 
    • Werkzaam tegen schadelijke insecten

Wet- en regelgeving omtrent gewasbeschermingsmiddelen wordt steeds strenger en ingewikkelder. Het kluwen van erkenningen, bufferzones en driftreductie zijn hier enkele voorbeelden van. Onze teeltadviseurs helpen de klanten in de juiste keuze van de beste producten op basis van de toestand in het veld, rekening houdend met alle erkenningen en wetgeving.

Vraag meer informatie aan